Kulturalni menadžment

Kulturalni menadžment jedan je od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu.

Smjer Kulturalni menadžment utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Kulturalni menadžment omogućuje specijalizirana znanja, potrebne vještine i uže kompetencije studenata za učinkoviti kulturalni manadžment.

Izvedbeni-plan-nastave-preddiplomskog-studija-smjer-Kulturalni-menadžment-2017-2018
Izvedbeni-plan-nastave-diplomskog-studija-smjer-Kulturalni-menadžment-2017-2018

Nastavni tekstovi
Izrada web stranica

Kulturni bestijarij 2017.-2018.

  • OOK – obvezni opći kolegiji, OSK – obvezni stručni kolegiji, OR – obvezne radionice, IK – izborni kolegij