Kulturalni menadžment

Kulturalni menadžment jedan je od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu.

Smjer Kulturalni menadžment utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Kulturalni menadžment omogućuje specijalizirana znanja, potrebne vještine i uže kompetencije studenata za učinkoviti kulturalni manadžment.

Izvedbeni plan interdisciplinarnog preddiplomskog studija Kulturologije za 2016./2017
Izvedbeni plan interdisciplinarnog diplomskog studija Kulturologije za 2016./2017

Nastavni tekstovi
Ekonomika roda
e-vodič za LEGE
Izrada web stranica

  • OOK – obvezni opći kolegiji, OSK – obvezni stručni kolegiji, OR – obvezne radionice, IK – izborni kolegij