Katalog knjižnice

Katalog knjižnice Odjela za kulturologiju možete pretraživati na sljedećoj poveznici:

 

http://161.53.208.100/lb09/search.html

 

Katalog knjižnice Odjela za kulturologiju može se pretraživati po sljedećim podacima: ključnim riječima, autorima, naslovu, riječima iz naslova i jeziku, predmetu, UDK-u, kao i ISBN, ISSN, ISMN i UNIn broju.

Bibliografska baza podataka pretražuje se po ključnim riječima, elementima bibliografskog opisa ili u okviru složenih pretraživanja po njihovim kombinacijama. Pri tome se pronalaze jedinice koje u okviru traženog pojma sadrže zadane riječi ili niz znakova.

Na pretraživanje po ključnim riječima možete utjecati upisom zvjezdice s desna ili upitnika u sredini riječi. U ostalim slučajevima možete upisati nepotpune riječi.

Opseg pretraživanja možete smanjiti po kriterijima: bibliografska razina, oblik sadržaja, vrsta zapisa i godina izdavanja. Ako ste odabrali pretraživanje po ključnim riječima, možete odabrati jezik.