Documents, Regulations and Information

Propisi i dokumenti

Strategija Odjela za kulturologiju

Misija i vizija Odjela za kulturologiju (broken link na originalu)

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik Odjela za kulturologiju

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o imenovanju paralelnih ispitivača

PRAVILNIK O ERASMUS+ PROGRAMU INDIVIDUALNE MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ODLAZNIH I DOLAZNIH STUDENATA I (NE)NASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU KLJUČNE AKTIVNOSTI 1 (Erasmus koordinator Odjela za kulturologiju: doc. dr. sc. Tihomir Živić)

Obrasci za prijavu na natječaj za izbor u zvanje

Odluka Senata o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2015./2016.

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2015./2016.

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija za 2015./2016.

Prijedlog izbornih kolegija u kademskoj 2013./2014. godini (broken link na originalu)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Odluka o izmjenama i dopunama uvjeta upisa na diplomski studij

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilistu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za osobe koje su završile strucni studij

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za sveučilišne prvostupnike koji su završili preddiplomski sveucilišni studij

Odluka o izmjenama i dopunama o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku (izrada svjedodzbi i diploma)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Odjela za kulturologiju

Statut Studentskog zbora Odjela za kulturologiju (procisceni tekst)

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu za a. g. 2015/2016

Odluka Senata o posebnim naknadama na Sveucilistu

KATALOG INFORMACIJA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija