Upis studenata u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. – ljetni rok

Upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija biti će 18. i 19. srpnja od 8 do 12 sati.

 

Na upis je potrebno donijeti:

1. dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 450,00 kuna
2. dokaz o uplati troškova za izradu Xice u iznosu od 50,00 kuna
2. dokaz o uplati za projekte studenstkog zbora 30,00 kuna
3. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
4. domovnica (ne starija od 6 mjeseci)
5. original svjedodžba o položenoj državnoj maturi
5. potvrda o prebivalištu ne starija od 3 tjedna
6. originalni dokumenti
7. 3 fotografije 4×6 cm

– za izvanredne studente uplatnica kojom se potvrđuje uplata školarine

Sve troškove uplatiti na žiroračun Akademije za umjetnost i kulturu:
IBAN: HR732360000-1102689236

TROŠKOVI STUDIRANJA:
1. Redoviti studenti ne plaćaju troškove studiranja (školarinu) pri upisu ako upisuju 1. godinu prvi put.
2. Studenti koji su iskoristili pravo prvog besplatnog upisa na studij dužni su platiti školarinu u iznosu od 5.500.00 kuna.

 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Natječaj  za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. nalazi se u privitku:

Natječaj-I.-g.-P-I-S-1819_Osijek-14.5.18

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.