Novi preddiplomski sveučilišni studijski program Kultura, mediji i menadžment

Obavještavamo vas da je odobren novi preddiplomski sveučilišni studijski program Kultura, mediji i menadžment koji se izvodi na Odsjeku za Kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Budući da je odobren ovaj inovirani studijski program koji je u značajnijoj mjeri usmjeren na praksu medija, kulture i kreativnih industrija, s većom razinom primjene digitalnih inovacija i praćenja promjena na globalnoj razini, preddiplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, sa smjerovima Kulturalni menadžment i Medijska kultura, temeljem odluke Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, stavljen je u mirovanje te zamijenjen novim studijskim programom Kultura, mediji i menadžment.

Od akademske godine 2019./2020. umjesto preddiplomskoga interdisciplinarnog sveučilišnog studijskog programa Kulturologija izvodit će se redovni i izvanredni studijski program Kultura, mediji i menadžment.

Svim kandidatima koji su prijavili studijski program Kulturologija prijava je evidentirana na novom studijskom programu Kultura, mediji i menadžment.

Molimo kandidate da provjere redoslijed odabranih programa nakon prebacivanja te da ga sami promijene ako je došlo do promjene u poretku prijavljenih studijskih programa.

tekst letka: doc. dr. sc. Tatjana Ileš
dizajn: dr. sc. Luka Alebić
Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.