Korisničke lozinke za studente prve godine (mail,AAI)

Akademija za umjetnost i kulturu je u fazi promjene domene, stoga se obaviještavaju studenti da će svoje lozinke za Studomat, Loomen i e-mail dobiti početkom studenog.

Biti će dodatna obavijest na web stranici.

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.