Obavijesti o nastavi, raspored i termini obrana diplomskih radova (10.12.)

Obrana diplomskog rada

Privremeni raspored za objavu_10tjedan_D

Privremeni raspored za objavu_10tjedan_PD.pdf

 

Nastava iz Teorije identiteta kod prof. Rafolta u ponedjeljak 10.12. se otkazuje.

 

Nastava iz kolegija Tekstualnost i narativnost u medijskoj kulturi i Rod, spol, medij, koja se trebala održati u ponedjeljak 10.12., prebacuje se na utorak (11.12.) s početkom u 16h, P7.

 

 

 

 

 

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.