Obavijest pristupnicima prijamnih ispita i studentima koji plaćaju školarinu

Od 1. 6.2018. godine Akademija za umjetnost i kulturu koristi novi žiroračun te molimo sve pristupnike prijemnih ispita i studente koji plaćaju školarinu da uplate izvrše na sljedeći račun:

 

IBAN: HR7323600001102689236

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.