Studentske iskaznice i AAI 1.g. PD studija

Studenti 1. godine preddiplomskog studija mogu preuzeti studentske iskaznice i AAI podatke u Uredu za studente svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.