Obavijesti o nastavi (ažurirano 28.11.)

Poštovane kolegice i kolege,

U tjednu od 11.12.-15.12.2017. g. NEMA NASTAVE TZK-a

U tjednu od 18.12.-20.12.2017. g. bit će nastave TZK-a o čemu ćete naknadno dobiti raspored.

S poštovanjem.

Dubravko Ižaković

 

 

 

 

Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.