Natječaj za dodjelu financijskih potpora Programa Erasmus+

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je novi Natjecaj
za dodjelu financijskih potpora Programa Erasmus+ (Kljucna aktivnosti 1)
za individualnu odlaznu studentsku mobilnost sa svrhom studijskoga boravka
na inozemnim visokoskolskim ustanovama u ljetnome semestru akademske
godine 2017./2018., te u svrhu obavljanja inozemne strucne prakse od 01.
studenoga 2017. do 30. rujna 2018.

Integralni tekst Natjecaja, upute i prijavnica dostupni su na
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/.
Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.