Kultura slobodnog vremena, 26.9.

Poštovani studenti,
 
2. rok iz kolegija “Kultura slobodnog vremena” zbog službenog putovanja izv. prof. dr. sc. Vesnice Mlinarević u Japan održat će se 26. rujna 2017. godine u 13,00 sati u P1.
 
Antonija Huljev
Prvi interdisciplinarni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku s trima programskim smjerovima:
knjižničarstvo, kulturalni menadžment i medijska kultura.